En pointe om samvær med børn ved skilsmisse

En far henvendte sig til PARTNER Advokater i forbindelse med sin skilsmisse, fordi moren til deres fælles barn ønskede adresseændring for barnet i forbindelse med flytning fra parrets fælles hjem. Pas på, lød vores råd, for det er den forælder, hvor barnet har bopæl, som sætter vilkårene for samværet indtil Statsforvaltningen har talt.

Mange forældre kan sammen finde ud af, hvordan samværet med deres fælles barn eller børn skal være i forbindelse med en skilsmisse. Men der findes også forældre, som ikke kan.

Den far, som henvendte sig til os i forbindelse med sin skilsmisse, ønskede en deleordning med syv dage på skift hos de to forældre. Han søgte rådgivning og ville vide, om det var i orden at skrive under på en adresseændring for barnet?

Nej. Det er ikke godt at skrive under på adresseflytning og dermed fraskrive sig retten til at være bopælsforælder, hvis man ønsker en deleordning. Det er nemlig bopælsforælderen, der sætter vilkårene for samværet indtil Statsforvaltningen har bestemt noget andet. Derfor er det vigtigt ikke at skrive under på, at barnet kan flytte.


Afgørende hvor barnet har bopæl

Uenige forældre må gå til Statsforvaltningen, for at få fastlagt samværet med barnet ved skilsmisse. Men sagsbehandlingstiden er lang, og det kan tage mange måneder, før Statsforvaltningen behandler sagen og træffer en afgørelse.

I tiden op til Statsforvaltningens afgørelse om samvær, er det bopælsforælderen, der sætter vilkårene. Den anden forælder – samværsforælderen – må så væbne sig med tålmodighed indtil Statsforvaltningen har talt.

Statsforvaltningen ser på barnets tarv og vil som regel se på, hvordan praksis har været i tiden op til afgørelsen. Hvis barnet har været 12 dage hos bopælsforælderen og blot to dage hos samværsforælderen igennem mange måneder, er det sandsynligt, at Statsforvaltningen vil se det som normen fremover.

Det kan opleves som en stor uretfærdighed hos den forælder, som føler sig frataget mulighed for at dele samværet. Derfor bør forældre være meget opmærksomme helt fra start på, hvor barnet skal have bopæl. Det gælder ikke mindst den forælder, som bliver samværsforælder.

Statsforvaltningen kan træffe afgørelser om samvær, men ikke om bopæl.


Få aftalt en samværsordning

En aftale mellem forældrene om bopæl går hånd i hånd med en aftale om samvær. Derfor er det en god idé, at forældrene aftaler en samværsordning, hvis de kan blive enige om det.

Forældrene bør benytte en aftaleblanket for samvær, som kan hentes på Statsforvaltningens hjemmeside. Aftalen har retlig gyldighed og kan tages i Fogedretten, hvis en af forældrene bryder den.

Sager om samvær med børn er stigende, og forældrenes uenighed er tiltagende. Derfor får vi hos PARTNER Advokater et stigende antal henvendelser fra forældre, der føler sig klemt og søger rådgivning. Vores bedste råd er at henvende sig så hurtigt som muligt. De, der kommer sent i et forløb, er sværere at hjælpe.

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med skilsmisse, kan du henvende dig til advokat Louise Milthers, tlf. 58 58 16 91 lm@partneradvokater.dk