Profil

Louise Vigand Kryger

Louise Vigand Kryger

Arbejdsområder

Jeg beskæftiger mig med samlivsophævelser, herunder separation og skilsmisse samt bodelinger.

Derudover beskæftiger jeg mig med forældremyndigheds-, bopæls-, samværs-, og bidragssager.

Jeg bistår mange kunder med udarbejdelse af ægtepagter og testamenter, ligesom jeg yder rådgivning af arvinger.

Videre beskæftiger jeg mig med kontorets inkassosager og deraf følgende retssager.

Endelig beskæftiger jeg mig med personskadeerstatning. 

Uddannelse

Jeg blev jurist i sommeren 2008, og blev advokat i efteråret 2011.

 

Tidligere karriere

2002-2008    Stud.jur. hos PARTNER Advokater (dengang PARTNER Advokater Ret & Råd,

                        Køge)

2008-2011    Advokatfuldmægtig hos PARTNER Advokater (dengang PARTNER Advokater

                        Ret & Råd, Køge)

2011-             Advokat PARTNER Advokater i Køge.

 

Medlemsskaber

Medlem Danske Familieadvokater

Medlem af Foreningen for Kvindelige jurister

 

Øvrigt

Jeg er frivillig rådgiver i Maryfondens projekt ”Råd til Livet”, hvor jeg rådgiver voldsramte kvinder på kvindekrisecentre. Endvidere deltager jeg i Advokatvagten.

Derudover underviser jeg både på kurset ”Familieforberedelse - en god start som familie” under Solrød Kommunes sundhedspleje, samt forældreforberedelseskurset "Hånd i Hånd", som hører under Køge Kommunes sundhedspleje.

Jeg skriver jævnligt i diverse aviser om hverdagsjura.

 

Sprog

Dansk, engelsk

 

Privat

Jeg er gift med Søren, sammen har vi Emma på 7 år og Mikkel på 3 år. Min fritid bruges med familie og venner.