Profil

Birgit Thrusholm

Birgit Thrusholm

Arbejdsområder

Jeg beskæftiger mig med ægteskabssager, herunder forhandlinger i forbindelse med separation og skilsmisse og bodelinger. Endvidere beskæftiger jeg mig med forældremyndigheds- bopæls-og samværssager, ægtepagter, testamenter og dødsboer.

Videre beskæftiger jeg mig med køb, salg og udvikling af ejendomme, samt lejeret.

Som retsmægler har jeg oparbejdet en stor erfaring med mediation.

Min tid som jurist i det offentlige har givet mig en ekspertise inden for forbruger- og markedsføring, samt offentlige forhold. Derfor har jeg også flere sager for offentlige institutioner.

 

Uddannelse

Jeg blev jurist i sommeren 1993, og blev advokat i januar 1998.

 

Tidligere karriere

1993-1995    Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

1996-1997    Advokatfuldmægtig hos Partneradvokater(dengang Ret & Råd, Køge)

1998-2000    Procedurefuldmægtig i Forbrugerstyrelsen

2001-             Advokat Partneradvokater

 

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Danske Familieadvokater

Retsmægler ved Retten i Roskilde og Øster Landsret

Bestyrelsesmedlem i KØS

Formand KØS Klub

 

Medlemsskaber

Medlem Danske Familieadvokater

Medlem af Danske Advokater

Medlem af Danske Arveretsadvokater

Medlem af Danske Mediatoradvokater

 

Øvrigt

Jeg har været udpeget af Advokatsamfundet som medlem af udvalgene, der har afgivet betænkning om revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven, betænkning nr. 1457, og betænkning nr. 1509 om implementering af forbrugerkreditdirektivet i kreditaftaleloven. Videre r jeg med til at afgive høringssvar for Danske Advokater og Advokatsamfundet, når der fremsættes nye lovforslag inden for familieret og markedsførings- og forbrugerret.

 

Sprog

Dansk, engelsk

 

Privat

Jeg er gift og har 2 børn. Min fritid bruges på familie og venner, at læse skønlitteratur, se kunstudstillinger og rejser. Jeg holder mig i form ved at løbe (helst hver morgen) og jeg er ved at lære at svømme crawl. Jeg har for nyligt fået dykkercertifikat.