Skal din virksomhed vinde med vilje?

En af de bedste måder til at sikre sin virksomhed er ved at forudsige, hvad der kan gå galt og derefter minimere en eventuel skadesvirkning. De virksomheder, der får lavet en risikoafdækning sig nemlig bedst på sit område.

Analyser viser, at der i danske virksomheder ikke tales nok om risiko. Med det rette fokus på risikostyring kan virksomheder få afværget problemerne i tide. 

Få styr på risikoafdækningen

Virksomhedens ledelse er ifølge selskabsloven forpligtet til at risikostyre virksomheden. PARTNER Advokater har udviklet et koncept, som hjælper med at få risikoafdækket virksomheden. Det har vi gjort - ikke blot fordi det er lovpligtigt, men også fordi vi tror på, at det er bedre at forebygge end at helbrede.

Foredrag om virksomhedens risikoprofil

PARTNER Advokater tilbyder et gratis foredrag om risikoafdækning. Kom og hør om, hvad der skal til for at kende din virksomheds risikoprofil.

Risikostyring i virksomheden

Dato: 2. maj 2019
Tid: 17.30-19.00

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2019

Adresse:
PARTNER Advokater Køge
Nørregade 54A
4600 Køge

 

Tilmelding til kurset
Risikostyring i virksomheden