Testamenter og gaver

Ved oprettelse af et testamente får du selv indflydelse på, hvordan arven skal fordeles, når du en gang går bort. Derudover skåner du dine efterladte ved at have taget stilling på forhånd. PARTNER Advokater tilbyder erfaren vejledning til udarbejdelse af testamenter.

Arveloven regulerer hvordan arven efter afdøde skal fordeles. Såfremt man ønsker at ændre på arvelovens fordeling, skal man få oprettet et testamente. Det anbefales, at man søger grundig rådgivning omkring oprettelse af testamente, sådan at man er sikker på at arven ender i de rigtige hænder. Det anbefales, at testamentet oprettes for en notar, sådan at man er sikker på at testamentet bliver fundet frem straks ved ens død.

Som det sikker er de fleste bekendt, skal der betales boafgift til Staten af det arvede beløb medmindre arvingen er en ægtefælle, der betaler 0 % i boafgift. Af afgiftsmæssige hensyn er det således også vigtigt at søge rådgivning omkring familieforholdene og oprettelse af testamente.

Også for så vidt angår gaver er det vigtigt at søge rådgivning, særligt af afgifts- og skattemæssige hensyn. Gaver kan være afgifts- og skattefritaget, hvis man holder sig inden for visse beløbsgrænser og inden for den tætteste familie. Derudover kan der være begrænsninger i om gaven overhovedet bør ydes, f.eks. hvis gavegiver sidder i uskiftet bo. Endelig skal ægtefæller være opmærksomme på, at større gaver mellem ægtefæller skal ske ved oprettelse af ægtepagt for at være gyldige.

 

Kontakt mig om emnet Testamenter og gaver

(Læs betingelserne for persondatabeskyttelse)

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Testamenter og gaver