Separation og skilsmisse

Der er mange ting, man skal tage stilling til, når man går fra hinanden. PARTNER Advokater tilbyder erfaren rådgivning inden for separation og skilsmisse.

Separation, skilsmisse og samlivsophævelse

Hvis parterne er enige om det, kan de selv vælge om de vil separeres eller skilles med det samme forudsat de også er enige om vilkårene. En anmodning om separation eller skilsmisse indsendes til Statsforvaltningen, der fremsender bevilling, hvorefter man er separeret eller skilt.

En separation koster 420 kr. og en skilsmisse koster også 420 kr.

De vilkår der skal være enighed om, er om man ønsker separation eller skilsmisse, om der skal betales ægtefællebidrag og hvor længe og hvem der skal blive boende i parternes eventuelle leje- eller andelsbolig.

Hvis I ikke er enige, kan den ene part kun søge om – og få – separation, og derefter først efter 6 måneder søge om skilsmisse.

Man bliver ikke automatisk skilt efter 6 måneders separation. Der skal søges og betales gebyr.

Hvis parterne ikke er enige om en straks-skilsmisse, så kan parterne kun blive skilt, hvis den ene har været utro, parterne har boet hver for sig i 2 år, den ene har begået grov vold mod den anden eller børnene, der er tale om bigami eller børnebortførelse. 

Hvis parterne ikke er enige om vilkårene for separation eller skilsmisse, kan Statsforvaltningen afholde et vilkårsforhandlingsmøde, hvor man søger at nå til enighed. Et vilkårsforhandlingsmøde koster 950 kr.

Opnås der fortsat ikke enighed indbringes sagen for domstolene til endelig afgørelse

 

Kontakt mig om emnet Separation og skilsmisse

(Læs betingelserne for persondatabeskyttelse)

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Separation og skilsmisse