Mediation og konfliktmægling

Mediation er en alternativ måde at løse konflikter på. Konflikten mellem 2 eller flere parter søges løst ved, at en neutral person, der er uddannet som advokat og mediator, hjælper parterne med at finde en løsning på deres konflikter. I forhold til traditionelle retssager, er mediationsprocessen hurtig og smidig, og fortrolig.

 

Mediation kan tilrettelægges på mange måder, men generelt så starter mediation ved, at rammerne for selve forløbet aftales. Herefter vil parterne redegøre for deres opfattelse af konflikten, og mediator får klarlagt parternes behov og interesser. Herefter findes mulige løsningsforslag, der gennemgås og forhandles af parterne. Mere end halvdelen af mediationer sluttes ved, at partner bliver enig om en løsning. Men selv for dem, hvor det ikke lykkes, så har langt de fleste været positive over forløbet.  Mediation er altid frivilligt, det betyder, at alle parter skal være enige i mediation, og at hver part til enhver tid kan afslutte forløbet. Man kan selv kontakte en mediator, hvis man er enige om at søge mægling, og er en sag indbragt for retten, så tilbyder retten retsmægling.  

Kontakt mig om emnet Mediation og konfliktmægling

(Læs betingelserne for persondatabeskyttelse)

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Mediation og konfliktmægling