Tvangsanbringelse

Tvangsanbringelse

Kommunen kan efter en såkaldt § 50-undersøgelse konkluderer, at barnet skal placeret uden for hjemmet. Såfremt man som forælder ikke samtykker hertil, kan en tvangsfjernelse blive aktuel. 

Tvangsfjernelse er meget indgribende og en svær situation. PARTNER Advokater rådgiver og bistår med sagen, særligt ved deltagelse i møde i børne- og ungeudvalget, ankestyrelsen og evt. retten. 

Ved tvangsanbringelser har du krav på gratis advokatbistand, både før og efter tvangsanbringelsen. Såfremt du ikke selv vælger en advokat, tildeler kommunen en.

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Tvangsanbringelse