Samvær

Samvær

Når forældre beslutter sig for at gå fra hinanden, er en af de største beslutninger i den forbindelse, hvor parrets fælles børn skal bo samt hvilken samværsordning den anden forælder skal have. Forældrene kan frit træffe den aftale de mener, er bedst for børnene. Det anbefales at aftalen udarbejdes skriftligt og underskrives af parterne mens de er enige. Det anbefales, at parterne ikke underskriver en aftale førend de har fået rådgivning omkring reglerne for samvær, ændring af samværsaftaler og reglerne om børnebidrag.

Såfremt forældrene ikke er enige om samvær, sendes en anmodning om fastsætte se af samvær til Statsforvaltningen, som vil forsøge at få parterne til at opnå enighed om samvær, evt. efter høring af børnene selv eller indhentelse af udtalelser fra institution og skoler. Lykkes det ikke, træffer Statsforvaltningen afgørelse i sagen. En afgørelse fra Statsforvaltningen kan påklages til Ankestyrelsen.

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Samvær