Forældremyndighed, bopæl og samvær

Vores privatrådgivere i PARTNER Advokater har stor erfaring og juridisk viden i sager om forældremyndighed, samværsordninger, tvangsanbringelse, bidrag m.v.

Det er som udgangspunkt forældrenes valg, hvem der skal have forældremyndigheden, hvordan samværsordningen skal sammensættes og hvor barnet skal bo. Ofte kan forældre dog ikke blive enige, og i disse tilfælde skal man rette henvendelse til Statsforvaltningen, således de kan orientere om reglerne på området, og rådgive om det videre forløb.

Statsforvaltning vil søge at nå den bedste aftale for barnet. Såfremt man ikke kan nå til enighed omkring bopæl og forældremyndighed i Statsforvaltningen, sendes sagen i retten, som foretager en ny vurdering. Samværsafgørelsen foretages endeligt i Statsforvaltningen.

I retten kan begge parter komme med deres synspunkter, hvorefter dommeren skal afsige en dom. Dommeren kan beslutte, at det er nødvendigt med en børnesagkyndig undersøgelse, hvilket betyder, at der indhentes udtalelser fra barnets institutioner mv. Såfremt man ikke er enig i rettens afgørelse, er det muligt at anke denne.

Hos PARTNER Advokater har vores privatrådgivere stor erfaring med både rådgivning om forældremyndighed og samvær, samt at føre retssager på området. 

 

 

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Forældremyndighed, bopæl og samvær