Plan- og miljøsager

Hos PARTNER Advokater har vi stor erfaring i at hjælpe både erhvervsvirksomheder og private i sager om planforhold og miljøsager, herunder sager om olieforurening.

Det sker ikke sjældent, at kommuner og andre offentlige myndigheder giver påbud til erhvervsvirksomheder og private om fx at ophøre med en bestemt brug af en bygning, om at ændre forhold ved bygning eller grund, om at fjerne forening, om at etablere foranstaltninger for at forhindre forurening. Det er langt fra i alle tilfælde at disse påbud er i overensstemmelse med lovgivningen, og at den myndighed der har udsted påbuddet har fuldt de regler, der gælder for offentlig forvaltningsvirksomhed. Som, modtager af et påbud skal man derfor ikke tro, at blot fordi påbuddet eller et varsel om et påbud kommer fra en offentlig myndighed, så er alt som det skal være.

Det kan i mange tilfælde betale sig, at lade en af PARTNER Advokaters specialister se på sagen inden påbuddet efterleves. Det kan også være en mulighed at indgå i en dialog med den offentlige myndighed sammen med en af vores advokater, for af den vej evt. at få lempet vilkårene i et evt. påbud.

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Plan- og miljøsager