Hegn- og skel sager

Mange oplever at naboen sætter et hegn eller planter hæk en hæk uden, at det er aftalt eller at den gamle hæk efterånden er blevet lige lovlig høj eller klippes for langt ned, hvilket kan give generende skygge eller indblik. Dette kan give grundlag for år-lange nabo-stridigheder, hvilket ingen er tjent med. Det bedste er selvfølgelig at man som naboer taler sammen og får løst konflikten i mindelighed. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der mulighed for at lade tvisten om, hvorvidt hegnet er lovligt eller for højt eller lavt blive afgjort af et hegnssyn. PARTNER Advokater har stor erfaring i hegnssyn, og arbejdet for at hegnssynet ikke skal blive en optrapning af en nabo-konflikt, men tværtimod en afslutning som alle kan leve med.

En anden mulighed er, at man ikke er enige om, at hegnet eller hækken står det rigtige sted. Heller ikke i en sådan situation er der grund til at blive uvenner med naboen over placeringen af skellet. Et skel kan blive fastsat ved en styret proces, hvor begge parter kan give deres mening til kende, og hvor skellet fastsættes af en landinspektør. Denne proces kaldes en skelforretning, og PARTNER Advokaters specialister på områder har bistået mange kunder i denne proces. Hos PARTNER Advokater møder vi ofte den opfattelse, at en skelforretning koster mange penge, og undlader derfor at indlede processen. Prisen, som er høj – 50.000,00 til 100.000,00 kr. er ikke unormalt – skal dog ikke afholde nogen fra at få sagen løst gennem en skelforretning. De fleste mennesker har nemlig en husstandsforsikring, hvor der er indeholdt en retshjælpsforsikring. Denne retshjælpsforsikring vil i langt de fleste tilfælde give retshjælpsdækning både til at indlede en skelforretning og til at få dækket advokatomkostninger, uanset om det er dig eller naboen der tager initiativet til at indlede en skelforretning. Så kontakt PARTNER Advokater, hvis der er tvivl om hegn, hæk eller skel, så kan vi vejlede dig ti den bedste løsning.

Kontakt mig om emnet Hegn- og skel sager

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Hegn- og skel sager