Ekspropriation

En ekspropriation er et af de mest indgribende skridt en statslig eller kommunal myndighed kan foretage.

En ekspropriation er indgriben i den private ejendomsret der er beskyttet i grundlovens § 73, der kræver at ekspropriation kun kan ske når almenvellet kræver det og kun mod fuld erstatning

Hos PARTNER Advokater rådgiver vi kommuner, der skal eksproprierer om lovgivningen og processerne og sikrer at alle procedurer bliver overholdt. Men vi rådgiver også private, der står overfor at skulle eksproprieres fx til et vejprojekt eller byplanlægning. Vi sikrer for det første at grundlaget for ekspropriationen er lovlig, det er nemlig ikke sikkert, at alle procedure for en ekspropriationsbeslutning er overholdt, hvorfor det altid er vores princip, at kontrollere dette først. For det andet sikre vi, at den der skal afgive ejendom bliver hørt i alle dele af den komplicerede proces, og rådgiver om de klagemuligheder der findes. For det tredje sikre vi, at der bliver udbetalt den rigtige erstatning.

Vi rådgiver naturligvis kun private i de tilfælde, hvor vi ikke allerede er rådgiver for den eksproprierende myndighed.

Kontakt mig om emnet Ekspropriation

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Ekspropriation