Offentlig

Offentlig

PARTNER Advokater har en stor erfaring med offentlig virksomhed både som rådgiver for kommunerne eller andre offentlige organisationer og som rådgiver for private, når de har behov for bistand i forholdet til offentlige myndigheder. PARTNER Advokaters specialister rådgiver blandt andet kommuner, når de agerer som privat aktør fx i forbindelse med køb af ejendom, ekspropriationer eller når kommunerne har behov for et kende grænserne for kommunalfuldmagten i helt konkrete tilfælde.

PARTNER Advokater er tillige rådgiver for offentlige organisationer i retssager og voldgiftssager. I forholdet til virksomheder og privatpersoner hjælper vores specialister med at skabe ligevægt i sager, hvor en offentlig virksomhed udsteder fx et påbud eller hvor der er tvivl om, hvorvidt en kommune eller anden offentlig myndighed har et erstatningsansvar eller har handlet inden for de grænser lovgivningen sætter for offentlig virksomhed. Det vil nemlig ofte være sådan, at en virksomhed eller en privatperson har behov for juridisk special rådgivning for at være på samme niveau som en offentlig myndighed, og denne rådgivning kan du få hos PARTNER Advokater.

Kontakt mig om emnet Offentlig

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Offentlig