Inkasso

PARTNER Advokater bistår med sikker og professionel inddrivelse af debitorkrav.

Når en faktura ikke er betalt til tiden, er det vigtigt at virksomheden har indrettet og optimeret sin rykker- og inkassoprocedure bedst muligt, således at pengene hurtigst muligt kan inkasseres, alternativt at virksomheden hurtigst muligt får konstateret et evt. tab.

Første rykker kan sendes når betalingsmisligholdelsen (i forhold til virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser) er indtrådt. 2. rykker kan sendes 10 dage efter den 1. rykker, forudsat der ikke i mellemtiden er kommet indsigelser til fakturaen. Yderligere 10 dage senere kan 3. og sidste rykker sendes.

I forbindelse med fremsendelse af rykkerskrivelser giver Renteloven mulighed for at opkræve et gebyr herfor, såfremt de er fremsendt med rimelig grund. Der kan dog højest kræves rykkergebyr for fremsendelse af 3 rykkerskrivelser, og rykkergebyret må maksimalt udgøres 100 kr. for hver rykkerskrivelse. I erhvervsforhold kan imidlertid aftales et højere rykkergebyr. Såfremt et højere gebyr aftales mellem erhvervsdrivende skal dette fremgå af partnernes aftale, det er herved ikke tilstrækkeligt, at vilkåret angives på en faktura, da denne normalvis først fremkommer, efter at aftalen er indgået.

På alle rykkere kan der naturligvis opkræves renter – enten i overensstemmelse med virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser eller som minimum i henhold til Renteloven. 

Såfremt der fortsat ikke er betalt efter 3. rykker, kan sagen overdrages til inkassation, og for denne overdragelse kan der opkræves 100 kr. i inkassogebyr.

Inkassationen vil som udgangspunkt starte udenretligt med et forsøg på at indgå en mindelig aftale med debitor. Lykkedes dette kan der for sagens ekspedition opkræves et fast omkostningsbeløb hos debitor, der fastsættes i forhold til fakturaens størrelse.

Lykkedes det ikke at opnå en udenretlig aftale, er det nødvendigt at iværksætte en indenretlig procedure og det kan være enten udarbejdelse af betalingspåkrav eller udtagelse af stævning. 

Kontorets inkassoteam er altid klar til at hjælpe på ethvert tidspunkt i processen.

Kontakt mig om emnet Inkasso

(Læs betingelserne for persondatabeskyttelse)

Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Inkasso