Generationsskifte af din virksomhed

Generationsskifte er når en virksomhed overdrages til næste generation i familien eller til en medarbejder. En overdragelse kan ske med succession, hvilket betyder at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtigelser.

Det er vigtigt, at forberede et generationsskifte i god tid. Dette kan være svært, da virksomheden ofte er som et barn for ejeren eller at ejerens identitet er nært knyttet til virksomheden.

PARTNER Advokater har erfaring i forberedelse af generationsskiftet og kan give gode råd i den sammenhæng.

Vigtige forhold som er en del af en generationsskifteproces er også:

  • Undgå beskatning ved generationsskifte
  • Værdiansættelse af virksomhed ved generationsskifte
  • Finansiering i sammenhæng med generationsskifte
  • Gør virksomheden klar til generationsskifte
  • Virksomhedens risikoprofil
Advokater der kan hjælpe dig inden for emnet Generationsskifte af din virksomhed