Hvad skal der ske med din virksomhed, når du dør?

Dødsfald er ikke blot noget, som berører den efterladte familie samt nærmeste venner. Det på-virker også den virksomhed, og de tilknyttede medarbejdere, som efterlades. Ved at udarbejde et virksomhedstestamente kan du sørge for, at din virksomhed føres videre efter dit dødsfald.

For mange små- eller mellemstore virksomheder er der en risiko for, at medarbejdere, bestyrelsen og samarbejdspartnere kommer på bar bund, såfremt direktøren ikke længere er der. Dette skyldes bl.a., at de fleste virksomhedsindehavere ikke har taget stilling til, hvad der skal ske med deres virksomhed, når helt centrale personer som f.eks. ejeren eller direktøren pludselig går bort.

Det er faktisk kun hver 5. virksomhedsejer, som aktivt har taget stilling til, hvad der skal ske med virksomheden i tilfælde af pludselig død eller uarbejdsdygtighed. Det er på den ene side forståeligt nok, at man ikke ønsker at drøfte sin virksomheds fremtid efter sin død, da det er et tabubelagt emne. På den anden side kan man ved ikke at drøfte det risikere at efterlade sin virksomhed i grøften, således de efterladte må dreje nøglen om og lukke fordi de ingen idé har om, hvordan virksomheden skal videreføres. Det kan også risikeres, at det lykkedes at videreføre virksomheden, dog i en anden retning, end det oprindelige formål.

Der er ingen grund til at risikere nogen af de situationer, da man faktisk har mulighed for at sikre sin virksomheds fremtid gennem et virksomhedstestamente. Et virksomhedstestamente er kort sagt den plan, som virksomheden skal videreføres efter, når ejeren dør. Det kan i virksomhedstestamentet bestemmes hvem der skal fortsætte virksomheden, hvem der skal udpege en ny leder, hvordan driften skal fortsættes og evt. hvem der midlertidigt skal drive virksomheden indtil, der er fundet en endelig løsning.

Det er derfor vigtigt at ejeren i god tid tager dette emne op og finder en løsning så virksomheden ikke lever med, at ejeren egentligt er den største risici for virksomheden samtidig med, at ejeren også er virksomhedens største aktiv.

Virksomhedstestamente bør tages op som emne i forbindelse med afdækning af virksomhedens risiko. Hermed kan man bevare den værdi, virksomheden har efter ejerens død.

Hos PARTNER Advokater kan du få hjælp og vejledning til oprettelse af et virksomhedstestamente til din virksomhed. Endvidere udbydes et gratis kursus i risikoafdækning af advokat Steen Witthøfft d. 30. november. Se nærmere herom på http://www.partneradvokater.dk/kurser/skal-din-virksomhed-vinde-med-vilje