Vigtigheden af en skriftlig samværsaftale

Sommerferien er over os, og dermed også tiden hvor skilsmisseforældre må undvære deres børn i en længere periode, mens børnene holder ferie med den anden forælder. Det kan være svært – særligt i de første år efter skilsmissen – og det kan give anledning til mange uoverensstemmelser og ødelægge et ellers i forvejen godt samarbejde mellem forældrene. Advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater anbefaler, at man straks ved samlivsophøret får udarbejdet klare skriftlige samværsaftaler, der også indeholder ferieaftaler.

I forbindelse med en skilsmisse er det muligt for forældrene selv at indgå en skriftlig samværsaftale, hvis de er enige om samværet. Alternativet er, at samværsforælderen må anmode Statsforvaltningen om at fastsætte samværet.

En skriftlig aftale om samvær er imidlertid lige så gyldig som en afgørelse om samvær, forudsat aftalen er udarbejdet på Statsforvaltningens blanket om samvær eller udarbejdet hos en advokat.

”Når forældrene er enige om samværet, så bør de få det skrevet ned” siger advokat Louise Vigand Kryger. ”Forældrene skal jo huske, at de kan bytte samvær lige så tosset de vil og børnene kan klare, så længe de bare er enige om det. Aftalen skal de imidlertid bruge som det faste udgangspunkt og til at falde tilbage på” fortsætter hun.

”Når forældrene selv aftaler samvær, så er det vigtigt at de også husker at få talt om feriesamvær. ALLE feriesamværene, dvs. sommerferie, efterårsferie, vinterferie, påske, jul og nytår og evt. andre kulturelle eller religiøse begivenheder. Det er også vigtigt, at aftalen er specifik, dvs. hvilken dag og tid starter og slutter feriesamværet og hvem skal hente/bringe” siger advokaten.

Nogle forældre har måske tvungen sommerferie fordi deres arbejdsplads lukker ned og alle der arbejder og har kollegaer kender til kabalen med at få alles ferieønsker til at gå op. 

”En skriftlig aftale om sommerferie bør indeholde aftale om, hvor længe samværet skal vare – 1 uge, 3 uger i sammenhæng, 3 uger i alt hvoraf 2 skal være sammenhængende eller lignende, som jo afhænger af barnets alder. Derudover så bør det fremgår, at hvis bopælsforælder og samværsforælder har ønske om at holde ferie samtidig, så har samværsforælderen fortrinsret til at vælge ferie i f.eks. lige år” siger advokat Louise Vigand Kryger ”På den måde får man taget brodden af den uenighed der kan opstå senere hen, hvis begge forældre et år har tvungen ferie samtidig, for så ved man hvem der fortrinsret til ferie med børnene i det år” fortsætter hun.

”Jeg synes det er smadder ærgerligt og synd for børnene, at noget så dejligt som ferie kan give anledning til store konflikter forældrene imellem. Jeg anbefaler derfor, at man får lavet nogle gode fornuftige skriftlige samværsaftaler fra starten af og begge forældre accepterer, at de som et led i skilsmissen må ”bide i det sure æble” og være klar over, at det – særligt i sommerferien – betyder, at de må undvære børnene i en længere periode, og måske endda kunne glæde sig over, at børnene får en god ferieoplevelse med den anden forælder” slutter advokat Louise Vigand Kryger.