Udvikling i fortolkningen af reglerne om onlinekøb

Forbrugerombudsmanden har præciseret reglerne for fortrydelsesret ved køb af varer på internettet.

Ifølge forbrugeraftaleloven har en forbruger ret til at fortryde et køb på internettet inden 14 dage efter levering. Sælgeren skal herefter refundere både købsprisen og eventuelle leveringsomkostninger.

Forbrugeren skal på den anden side tilbagesende varen senest 14 dage efter den dato, hvor forbrugeren har givet sælgeren meddelelse om, at han/ hun ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Det er forbrugeren, der skal afholde omkostningerne ved tilbagelevering af varen, medmindre det er aftalt, at sælger skal afholde disse omkostninger.

Sådan står det sort på hvidt i forbrugeraftaleloven.

Der har dog indtil nu været en del uklarhed omkring, hvad der gælder, når man blot vil fortryde en del af sit køb, men fastholde aftalen for resten af købet. Med andre ord: kan man nøjes med at sende de varer retur, man ikke vil have og beholde resten?

Det har forbrugerombudsmanden nu undersøgt.

Ifølge forbrugerombudsmanden fremgår det hverken af forbrugeraftaleloven eller de tilhørende direktiver, at en aftale indgået online kan fortrydes delvist. Forbrugeren har derfor som udgangspunkt ikke ret til at fortryde et køb delvist.

Parterne er dog frie til at aftale, at et køb kan fortrydes delvist. Men det er en betingelse, at det fremgår af aftalen.

Forbrugeren vil stadig have ret til at få sine leveringsomkostninger tilbage, selv om det kun er en del af købet, der fortrydes. Det kan dog aftales, at forbrugeren ikke har en sådan ret. Alternativt kan man også aftale, at det kun er en forholdsmæssig del af leveringsomkostningerne svarende til de varer, der returneres, der skal tilbagebetales.

Opsummerende kan man således sige, at det SKAL fremgå af aftalen, hvis man som forbruger skal have ret til at fortryde en aftale delvist. Forbrugeren vil dog ved en sådan aftale som udgangspunkt have ret til at få sine leveringsomkostninger dækket, medmindre andet aftales.