Sommerferie i udlandet

Sommerferien er over os og mange spørgsmål om samvær trænger sig på for alle skilsmisseforældrene. Må samværsforælderen fx tage børnene med til udlandet?

Samværsforælderens ret til at tage barnet med til udlandet afhænger af forældremyndigheden.

”Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, så giver Statsforvaltningens generelle afgørelse om samvær kun ret til samvær i Danmark og de andre nordiske lande” siger advokat Louise Vigand Kryger.

Parterne kan naturligvis selv aftale, at barnet må tages med på ferie i udlandet af samværsforælderen. Kan parterne imidlertid ikke blive enige, så kan Statsforvaltningen anmodes om at tage stilling til, om barnet må tages med til udlandet i forbindelse med samværet.

”Statsforvaltningens afgørelse træffes altid efter, hvad der er bedst for barnet. Statsforvaltningen vil normalt bestemme, at barnet godt må komme med på en ferierejse eller familiebesøg i udlandet, da rejse til udlandet anses for en del af det almindelige familieliv” fortsætter advokaten. ”Samvær i udlandet vil naturligvis blive nægtet, hvis der er risiko for bortførelse, eller hvis der foreligger andre grunde, som gør, at samvær i udlandet ikke vil være til barnets bedste, f.eks. pga. ønske om rejse til et land som Udenrigsministeriet fraråder at rejse til eller lang/uhensigtsmæssig transport i forhold til barnets alder” siger hun.   

Hvis parterne har fælles forældremyndighed, kan hver af forældrene rejse med barnet til udlandet, uden at det kræver Statsforvaltningens eller den anden forældres tilladelse.

”Hvis en af parterne ikke ønsker, at den anden rejser til udlandet med barnet, så er det nødvendigt at opstarte en sag om forældremyndighed eller bopæl for at få dette afgjort. Statsforvaltningen kan ikke særskilt tage stilling til, om en forælder med del i forældremyndigheden må holde samvær i udlandet” slutter advokat Louise Vigand Kryger.