Skal din virksomhed overleve stormvejret?

Det er fantastisk, når ens virksomhed klarer sig godt. Det er derudover forståeligt, at man gerne vil nyde sin ”succes”. Dog er den bedste måde at sikre, at ens virksomhed fortsat klarer sig godt, ved at foretage en risikoafdækning – og dermed altid tænke: ”Hvad kan gå galt?” Man har med andre ord brug for at have en smule paranoia for bedst at kunne sikre sin virksomhed fremadrettet.

Som virksomhedsleder skal man altid gerne kunne svare på spørgsmål som ”hvilke risici truer vores forretningsstrategi”, ”hvor store risici vil vi acceptere”, ”hvordan håndterer vi risici”. Kan virksomhedslederen ikke svare på disse spørgsmål, vil det sandsynligvis være en god ide at tage sig tid til at tænke nærmere over sin risikoafdækning.

Hvorfor risikoafdækning?

Formålet med en risikoafdækning er ikke kun at tjene penge, men også at forhindre tab. Risikoafdækning er ikke kun en god idé, det er også et lovkrav efter bl.a. selskabsloven, hvor virksomhedens bestyrelse er forpligtede til at varetage virksomheders risikostyring. Risikovurderingen og risikoafdækningen er et vigtigt redskab i sin risikostyring, da det er en måde at have en plan B klar på, og dermed styrke og beskytte sin virksomheds position på markedet og realisere sine forretningsmæssige mål. Det er ligegyldigt om din virksomhed har 100 ansatte eller 10 ansatte, der er altid en risici forbundet med din virksomhed og din branche. Det er derfor relevant for alle virksomheder, at man får foretaget risikoafdækning.

En risikovurdering vil derudover være en hjælp på mange områder indenfor virksomheden, da den er med til at afhjælpe bl.a. hvem der er ansvarlig for hvad, er der styr på dokumentationen, hvilke aktiver er der i virksomheden, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er

Risikoafdækning kan ikke forhindre, at der intet negativ sker for din virksomhed, dog kan det medføre at den negative påvirkning fra en uønsket hændelse bliver mindre, fordi man er forberedt og har en handlingsplan. En lang række begivenheder kan gøre at en virksomhed ikke når sit mål eller kommer i økonomisk ubalance, det kan eksempelvis være hvis en nøglearbejder pludselig dør, eller hvis ens faste leverandør lukker.

Hvordan gør man?

En god risikostyring og risikoafdækning kræver systematik. Der skal foretages en risikovurdering af risici over hele virksomheden, det vil sige indenfor både ledelse, organisation, kunder, markeder m.fl. Efter en risikovurdering skulle man gerne som virksomhed stå med klarhed over hvilke risici man skal være opmærksom på, og hvordan de prioriteres indbyrdes. Her ser man bl.a. på hvilke risici, der er mest oplagte til at ske og hvilke, der vil give det største tab. En vurdering kan dernæst hjælpe ledelsen med risikostyringen, hvor man konkret går ind og foretager de nødvendige indgreb, der kan minimere risiciene til et niveau, som virksomheden synes er acceptabelt. For at bruge førnævnte eksempel, hvor en nøglemedarbejder dør, hvis denne person eksempelvis sidder med hele virksomhedens it-systemer, vil en afdækning kunne være at outsource sin IT-afdeling til professionelle.   

For fremadrettet at bevare overblikket over sin risikostyring, kan man for hver risiko vælge en ansvarlig, der holder ledelsen orienteret, og risikostyring kunne med fordel indsættes som fast plads på bestyrelsens dagsorden.  Hvis ikke man har styr på sin risikostrategi, kan det i sidste ende være, at virksomhedens ledelse er den største risiko.

Mange virksomheder bruger deres risikoprofil aktivt overfor bank, forsikring, samarbejdspartnere og leverandøre for at gøre sig gennemsigtige, og hermed opnå attraktive vilkår.

Hvis du ønsker at høre nærmere om risikoafdækning, holder jeg et gratis kursus d. 30. november kl. 17.30-18.30 om risikoafdækning. Tilmeld dig på vores hjemmeside, eller på mail mt@partneradvokater.dk