Skaber bestyrelsen værdi for din virksomhed?

Forsiden på Børsen d. 30.10.2014 var:

”PROFESSIONELLE BESTYRELSER ER GULD FOR GAZELLER”

Artiklen omhandler en virksomhed Dinex, der har sat skub i virksomhedens vækstplaner efter at den har fået en professionel bestyrelse. To ud af tre gazeller holder stædigt fast i en tantebestyrelse, men for de familievirksomheder, der professionaliserer bestyrelsen, venter der et større væksteventyr forude.

Det som er interessant uanset om man har en professionel bestyrelse eller man har en såkaldt ”tantebestyrelse” er om virksomhedens bestyrelse skaber værdi!

For at finde ud af om selskabets bestyrelse skaber værdi kan man enten få udarbejdet en risikoprofil for virksomheden eller få gennemgået de processer, som bestyrelsen arbejder efter i sit arbejde.

Hvad er en virksomheds risikoprofil?

En virksomhed kan via en proces finde frem til sin egen risikoprofil udover den risiko, som fremgår af selskabets årsrapport ud fra en økonomisk betragtning. Virksomheden vil via processen få afdækket andre risici end det økonomiske og vil kunne gøre sig gennemsigtig for eksempelvis sin bank, sine medarbejdere, direktion og bestyrelse og evt. ens leverandører. Risikoprofilen kan også bruges til at finde de rigtige medlemmer til selskabets bestyrelse og hermed få afdækket den manglende viden man evt. har i virksomheden på et område.

Virksomheden kan via farver som et lyssignal markere hvilke risici, der er afdækket.  Med farven grøn vil risikoen være afdækket og med farven rød kan virksomheden vise sine største risici. Hermed bliver det klart for alle interessenter i en virksomhed – også for kapitalejeren – om virksomheden er en god eller dårlig investering. Det bør stå klart for alle ejer ledere om de i fremtiden kan forvente at få sit daglige brød fra virksomheden eller det kan være ejerens pension.

Du kan se mere om udarbejdelse af en virksomheds risikoprofil på www.partneradvokater.dk

Hvordan kan en bestyrelse skabe værdi?

En bestyrelse har to opgaver. For det første skal den foretage kontrol af om virksomheden driver en sund og ordentlig forretning. Derfor skal bestyrelsen indarbejde nogle processer i sit arbejde som sørger for, at der bliver foretaget kontrol. Disse processer skal beskrives i forretningsordenen for bestyrelsen og det gælder uanset om det er en såkaldt ”tantebestyrelse” eller en professionel bestyrelse. Nogle af disse processer kunne være: få udarbejdet en relevant dagsorden, der behandler eksempelvis økonomi, budgetopfølgning, medarbejdertrivsel, effektivisering mv. Er der en ordentlig instruks til direktøren? Årshjul for bestyrelsens arbejde.

Den anden opgave en bestyrelse har, er at få lagt virksomhedens strategi. Det er netop her, at virksomheden viser sin værdi, da den værdi der skabes ved strategi er den fremtidige. Kontrolfunktionen kigger på det som er hændt og opstiller processer, så virksomheden undgår tab. At undgå tab er også en værdiskabelse.

Skal min virksomhed have en professionel bestyrelse eller fortsætte med en tantebestyrelse?

Som artiklen i Børsen fra d. 30. oktober beskriver, er der mange holdninger til ovennævnte spørgsmål. Et er dog vigtigt, at uanset om man har den ene eller anden form for bestyrelse, så bør hver enkelt bestyrelsesmedlem og virksomhed sikre sig, at der bliver tilvejebragt det rigtige beslutningsgrundlag. Hermed kan et bestyrelsesmedlem også undgå et evt. ansvar ved en forkert beslutning, når blot alle brikker i beslutningsgrundlaget er til stede. Det er ikke ansvarspådragende at lave en forkert beslutning, når blot alle sider af sagen har været belyst inden beslutningen tages.

Enhver bestyrelse bør få tjekket sine processer for sit arbejde. Et sådan bestyrelsestjek kan foretages af Partner Advokater udtaler advokat Steen Witthøfft.