Samværschikane betaler sig ikke – eller gør det?

Måske har du svaret på det spørgsmål, efter at have set et eller flere af de 3 programmer i dokumentarserien ” Med børnene som våben” som fornyligt blev vist på TV2. Spørgsmålet er herefter, hvad kan du gøre for at undgå at du og dit barn bliver ramt af samværschikane?

Bag Forældreansvarsloven ligger det grundlæggende princip, at et barn har ret til to forældre, der sammen skal tage ansvar for barnet, dels ved at drage omsorg for barnet og dels ved at samarbejde om væsentlige beslutninger omkring barnet. Udgangspunktet er således, at forældrene har fælles forældremyndighed, og der skal meget til at ophæve en fælles forældremyndighed.   

Et andet grundlæggende princip bag loven er, at alle afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.

”Det betyder blandt andet, at det i langt de fleste tilfælde er bedst for barnet at se begge sine forældre. Selvom forældrene ikke længere er så glade for at se hinanden – så har barnet ret til kontakt med begge sine forældre. Samvær er altså ikke en ret for forældrene, men for barnet” siger advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater i Køge, der har speciale i familie- og arveret.

”Når Retten i forbindelse med sager omkring ophævelse af fælles forældremyndighed, overførsel af forældremyndighed eller ændring af barnets bopæl skal træffe afgørelse om, hvad der er bedst for barnet, så fremgår det udtrykkeligt af det materiale der ligger til grund for loven, at det skal tillægges stor betydning om den ene af forældrene uden rimelig grund hindrer den anden forældres kontakt med barnet, og altså i større eller mindre grad udøver det vi kalder for samværschikane” fortsætter hun. 

Signalet er således klokkeklart – samværschikane skal ikke kunne betale sig!

På trods af dette er Lørdags Avisen via PARTNER Advokater blevet opmærksom på i hvert fald 2 sager, hvor Landsretten på trods af det blev fastslået der var udøvet samværschikane, så alligevel tilkendte såvel forældremyndighed og bopæl over børnene til den forælder, som havde udøvet chikanen (Østre Landsret 26. juni 2009 og Østre Landsret 22. januar 2010).

”Det skyldes, at dommerne skal træffe den afgørelse som samlet set er bedst for barnet, og ikke bare automatisk kan overlade bopælen eller forældremyndigheden over barnet til den anden forælder, alene for at straffe den forælder der yder samværschikanen” siger advokat Louise Vigand Kryger.

Hvad kan du gøre?

”Står du i den kedelige situation, at dit barns far eller mor uberettiget hindrer jeres barn i at se dig, så kontakt hurtigst muligt en advokat med speciale i familieret for hjælp til at starte en forældremyndigheds – og/eller bopælssag. Kun ved hurtigt at tage affære, kan du forhindre at samværschikane betaler sig” slutter advokaten.