Reglerne om børnenes pas

Sommerferien er over os, samværsaftalen er i orden, rejsen til Mallorca er bestilt, men hvordan er reglerne for børnenes pas?

Barnet har ikke et pas.

Hvis barnet ikke har et pas og forældrene har fælles forældremyndighed, så kræver dette begge forældres underskrift for at få udstedt et pas til barnet, da pasudstedelse er en af de væsentlige ting, man som forældre med fælles forældremyndighed skal være enige om. Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, er det denne forældre der skal anmode om pasudstedelsen.

”Hvis bopælsforælderen modsætter sig udstedelse af pas til barnet, så er det naturligvis vigtigt og få afklaret hvorfor. Er det udgiften, frygten for hvor barnet

skal rejse hen, ikke kommer tilbage igen, eller hvad er problemet?” forsætter hun.

Hvis sagen ikke løses – måske med Statsforvaltningens hjælp og evt. børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling, så kan samværsforælderen prøve at søge om udstedelse af pas alligevel.

”Det følger af pasloven, at såfremt bopælsforælderen ikke samtykker, så skal den pasudstedende myndighed sende samværsforælderens anmodning om pasudstedelse videre til politiet, som så har kompetencen til at træffe afgørelse om, at der alligevel må udstedes pas til barnet, men det kræver at ganske særlige omstændigheder taler for pasudstedelsen, og der må antages at skulle en hel del til” siger advokat Louise Vigand Kryger.

”Derudover kan man selvfølgelig overveje, om det er udtryk for en samværschikane, som hvis der er tale om alvorlige og gentagne tilfælde kan begrunde en anmodning om fuld forældremyndighed fra den nuværende samværsforælder. En sådan sag tager jo bare tid at få igennem Statsforvaltningen og Retten, og sikrer ikke turen til Mallorca i år” siger advokaten.

Barnet har et pas.

Hvis barnet har et pas, så er det typisk bopælsforælderen der har det i hænde. Fogedretten på det sted, hvor bopælsforælderen bor, kan i den situation være behjælpelig med at få udleveret barnets pas til samværsforælderen, der gerne vil ud og rejse med barnet. En anmodning til fogedretten kræver skriftlig dokumentation for, at samværsforælderen har krav på udlevering af passet/krav på at rejse med barnet.

”Hvis parterne har fælles forældremyndighed, kan hver af forældrene rejse med barnet til udlandet, uden at det kræver Statsforvaltningens eller den anden forældres tilladelse. For samværsforælderen naturligvis under forudsætning af, at der foreligger en aftale eller afgørelse om samvær” siger advokat Louise Vigand Kryger.

”Hvis bopælsforælderen har forældremyndigheden alene, giver den generelle samværsaftale/afgørelse kun adgang til samvær i Danmark, men Statsforvaltningen kan anmodes om at tage stilling til, om barnet må tages med til udlandet i forbindelse med samværet” fortsætter hun.  

Det gode råd

”Jeg vil klart anbefale, at man får afklaret spørgsmålet om barnets pas i god tid inden afrejse, da ”systemets” hjælp til pasudstedelse eller udlevering af et eksisterende pas eller er noget der lige kan klares på et par dage, og det er bare så smadder synd for børnene at gå glip af en udlandsrejse af den grund” slutter advokat Louise Vigand Kryger, der har speciale i familie- og arveret.