Kender du til deling af pension?

Danske Familieadvokater har lavet en befolkningsundersøgelse om ægtefællers deling af pen-sioner, og resultaterne er overraskende – de viser bl.a., at det er de færreste, som har kendskab til reglerne om deling mellem ægtefæller af pensioner.

Baggrundsinformation:

Udgangspunktet ved skilsmisse er, at parterne beholder hver sine pensionsopsparinger.

Der er dog en undtagelse til denne hovedregel. Det er alene rimelige pensionsordninger – dvs ikke ekstraordinære indbetalinger, der holdes uden for delingen, og en part kan få kompensation, såfremt denne i en periode af hensyn til fællesskabet, har betalt mindre ind på sin pension. Det kan fx være på grund af barsel, forældreorlov eller deltid. Ved længerevarende ægteskaber, kan man også få kompensation, såfremt man står urimeligt ringe pensionsmæssigt.

Hvis man opretter en ægtepagt, kan man bestemme, at rate og kapitalpensioner skal deles ved skilsmisse eller at de  skal være særeje, hvorved man undgår, at der skal ske deling af pensionsordningerne.

Undersøgelsens resultater:

Har du mens du læste denne artikel tænkt, at du aldrig har hørt om disse regler før? Så er du ikke alene. Undersøgelsen viser nemlig, at 38 % af danske ægtepar ikke kender reglerne - uafhængigt af køn.

Man kan derfor henledes til at tænke – jamen er det så relevant? Ja det er det – fordi undersøgelsen viser, at 85 % af danske ægtepar har hver deres pensionsopsparing, og at i 50 % af ægteskaberne, er den ene ægtefælles pension betydeligt højere end den andens. Det medfører, at man ikke står økonomisk lige ved en eventuel skilsmisse.. Det er hovedsagligt kvinder, som ikke kender til størrelsen og typen af opsparingen.

Selvom en ægtepagt kan løse eventuelle problematikker, er det kun 8 % af danske ægtepar, som har oprettet en, som tager stilling til fordeling af pensionsordninger. Grunden til, at de fleste ikke har taget stilling til fordeling af pensionsordninger i ægtepagter er, at de aldrig har talt om det.

Partner Advokater anbefaler:

Birgit Thrusholm er i bestyrelsen for Danske Familieadvokater, som har lavet folkeundersøgelsen i samarbejde med Primetime. Hun udtaler: ”Det er overraskende, hvor få der har kendskab til reglerne – og har taget stilling til det gennem ægtepagter. Pensionsordninger kan beløbe sig til store beløb, da de fleste har opsparet til dem hele deres arbejdsliv, og derfor er det store summer, man risikerer at miste. Det er ærgerligt, hvis man i stedet for pension har sparet op i et sommerhus – som deles – mens ens ægtefælle har sparret op i en pension, der ikke deles.

Jeg vil anbefale, at man, hvis der er forskel på pensionsopsparingen, taler med en advokat, så man kan vejledes om, hvorvidt det er nødvendigt at oprette en ægtepagt.” Du kan få overblik over dine pensioner på pensionsinfo.dk