Overholder din bestyrelse lovgivningen?

Sikrer det enkelte bestyrelsesmedlem sig, at bestyrelsesmedlemmet ikke ifalder ansvar ved forkerte bestyrelsesbeslutninger?

Mange selskaber har valgt at have en bestyrelse hvor medlemmerne er familiemedlemmer, en god ven eller en relation man har tillid til.

Ikke alle virksomheder ønsker en decideret professionel bestyrelse af forskellige årsager.

Familiebestyrelser er ofte valgt ud fra praktiske forhold eller fordi ejeren af virksomheden har tillid til det enkelte bestyrelsesmedlem.

Det er vigtig uanset hvilken bestyrelse man har i en virksomhed, at bestyrelsen dels overholder den lovgivning der gælder for bestyrelser i selskaber eller at man får tilrettelagt bestyrelsesmøderne og beslutningsprocesserne i bestyrelsen således, at man ikke risikere at det enkelte bestyrelsesmedlem kommer i erstatningsansvar personligt.

Enhver bestyrelse bør derfor uanset om den er professionel eller er en såkaldt familiebestyrelse få udført et bestyrelsestjek, om bestyrelsen overholder lovgivningen blandt andet.

Et bestyrelsestjek kunne blandt andet indeholde følgende punkter:

 • Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal afspejle bestyrelsens opgaver, herunder strategi og kontrol
 • Hvorledes forholder bestyrelsen sig til virksomhedens risici?
 • Er der en forretningsorden for bestyrelsen?
 • Hvem står for ajourføring af protokol/ejerbog?
 • Forholder bestyrelsen sig til indhold af revisionsprotokol?
 • Har bestyrelsen givet direktøren en direktørinstruks?
 • Er bestyrelsen ajour med virksomhedens seneste strategiplan?
 • Har bestyrelsen tegnet en ansvarsforsikring?
 • Hvorledes er bestyrelsens år tilrettelagt?
 • Hvorledes får bestyrelsen tilstrækkelig information og hvordan træffer bestyrelsen beslutninger?
 • Hvorledes sikres, at tavshedspligten overholdes?

Ved at få drøftet og gennemgået ovenfornævnte punkter får det enkelte bestyrelsesmedlem det rigtige grundlag for at tage stilling til, om man fortsat vil have en plads i bestyrelsen eller om der skal ske ændringer eller der blot skal foretages opstramning af de processer der foregår i bestyrelsen og på deres møder.

Et bestyrelsestjek sikrer derfor blandt andet, at bestyrelsesmedlemmet får dækket sine egne forhold af, så man ikke kommer i ansvar.

Når det går galt i en virksomhed er det ofte kurator eller kreditorerne i selskabet eller aktionærerne der ønsker at gøre erstatningsansvar mod ledelsen i selskabet, uanset om selve selskabet eksempelvis er gået konkurs. I disse situationer er det vigtigt at kunne dokumentere, at de beslutninger som bestyrelsen har foretaget og måden hvorpå man har handlet igennem årene er foretaget på en måde, så bestyrelsen og de enkelte medlemmer undgår bestyrelsesansvar.

Ser man det ud fra virksomhedens synspunkt, er det også vigtigt at bestyrelsen får truffet de rigtige beslutninger og hermed er med til at skabe værdi for virksomheden og det sker også typisk ud fra, at de ovenfornævnte forhold overholdes. 

Overholder din bestyrelse lovgivningen?