Nye regler om samvær

D. 1. oktober blev der indført ændringer i forældreansvarsloven. Formålet med ændringerne er, at sikre, at børn ikke mister kontakt med den ene forælder pga. skilsmisse. De nye regler er overordnet indført for at afhjælpe samværschikane. De største ændringer er inden for ferie, straks samvær og automatisk erstatningssamvær.

Ferie:

Tidligere har bopælsforældre haft valgfrihed for placering af ferie – og har også kunnet placere ferie oveni den anden forældres samvær. Det var derfor en klar fordel at være bopælsforældre ift. ferie. Det er nu ikke længere tilladt for bopælsforældre, da ændringerne har medført, at ferier kun kan holdes i skolernes ferier – med mindre forældrene i samarbejde indgår en anden aftale. Ændringen medfører en ligestilling mellem bopæls- og samværsforældre, og er i langt de fleste tilfælde en klar fordel for børnene, der ikke risikerer at skulle undvære den ene forældre i mange uger. Omvendt er det for børn, som ikke går i skole lidt rigeligt, at ferien skal lægges i skoleferien.

Lovændringen beskytter også forældrenes samvær, da fastsat samvær ikke længere bortfalder, når bopælsforælderen fastlægger sin ferie oveni samværstiden. Det kræver nu enten en aftale mellem forældrene eller en afgørelse fra Statsforvaltningen. Lovændringen forhindrer chikanøs ferieafholdelse fra bopælsforælderens side, og kommer igen i langt de fleste tilfælde barnet til gode.

Straks samvær:

Som et forsøg på at undgå samværschikane er der også blevet indført en mulighed for, at man kan anmode Statsforvaltningen om at træffe en hurtig, foreløbig afgørelse om at bevare kontakt med barnet indtil den konkrete sag er blevet afgjort, som den skal indenfor 3 uger. Denne mulighed medfører, at barnets og samværsforælderens kontakt opretholdes, selvom bopælsforælderen og samværsforælderen ikke kan enes om samværet. For børn der ikke er fyldt 1 år, fastsættes samværet til 1-2 time hver weekend, og 1-2 time en hverdag. Før børn mellem 1-3 år fastsættes samværet til hver anden lørdag eller søndag i tidsrummet mellem 10-17, samt en hverdag i den modsatte uge fra kl. 16-18. Er barnet mellem 4-6 år fastsættes det hver anden weekend fra lørdag kl. 10 til søndag kl. 17 – og er barnet 7 år eller ældre, fastsættes samværet hver anden weekend fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.

Erstatningssamvær:

Lovændringen har også medført, at hvis bopælsforælderen aflyser barnets samvær med samværsforælderen, har samværsforælderen krav på nyt samvær. Det fastsættes automatisk til samme tidspunkt og samme vilkår i den efterfølgende uge. Det er en ændring fra tidligere regler, da samværsforælderen før skulle ansøge om erstatningssamvær, hvor samværsforælderen nu kun skal give meddelelse om det. Hvis man ønsker erstatningssamvær, skal man huske straks at give bopælsforælderen meddelelse om det.

PARTNER Advokaters kommentarer:

Birgit Thrusholm udtaler: ”Jeg synes det er nogle positive ændringer, som er sket. Det har tidligere været problematisk, at det skal gå udover børnene, når forældrene ikke kan enes – specielt fordi bopælsforældrene har haft mulighed for samværschikane. Dog tvivler jeg på, at lovændringerne løser problemerne i de meget konfliktfyldte sager”.  

Nye regler om samvær