Kommanditselskaber bliver omfattet af reglerne om offentlig ejerregistrering

Siden den 15. december 2014 har danske aktie-, kapital-, iværksætter- og partnerselskaber skulle registrere ejerandele eller stemmerettigheder på 5 % eller mere i Det Offentlige Ejerregister. Europæiske aktieselskaber er ligeledes registreringspligtige. Fra den 1. juli 2016 bliver danske kommanditselskaber også omfattet af reglerne om offentlig ejerregistrering, og skal dermed registrere ejer- og stemmeandele på 5 % eller derover. Ejer ingen over 5 % skal virksomheden registrere dette.

Indførslen af ejerregistret er en del af selskabsloven fra 2009, og har til formål at øge gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

 

Registreringen skal for eksisterende kommanditselskaber senest være sket den 1. oktober 2016. Oprettes et selskab efter den 1. juli 2016 gælder denne overgangsperiode dog ikke, hvorfor registreringen skal ske senest 14 dage efter stiftelsesdatoen eller købsdatoen.

 

Registreringspligten gælder selvsagt kun for de kommanditselskaber, der er registreringspligtige til Erhvervsstyrelsen. Kommanditselskaber, hvor en af komplementarerne ikke er et kapitalselskab men derimod eksempelvis en fond eller fysisk person, er som udgangspunkt ikke registreringspligtige og derfor ikke omfattet af reglerne om Det Offentlige Ejerregister.

Overholdes registreringspligten ikke kan selskabet straffes med bøde og tvangsbøde.

 

Man skal være opmærksom på at ejerregistreringen ikke er det samme som at føre en ejerbog. Ejerbogen er en liste over alle ejere, også de som ejer mindre end 5 %, og der er ikke samme krav om, at den skal være tilgængelig for det offentlige. Der gælder en pligt for alle kapitalselskaber til at føre ejerbog. Denne pligt løber sideløbende med pligten til at registrere ejerandele i Det Offentlige Ejerregister. 

Registrering og yderelig information kan findes via følgende link: 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Det_Offentlige_Ejerregister