Nye regler for børnebidrag fra 1. juli 2014

Med virkning fra 1. juli 2014 er der kommet nye regler for børnebidrag både for så vidt angår beregningen og for så vidt angår ansøgningsfrister.

Ansøgningsfristen

Tidligere skulle man blot ansøge Statsforvaltningen om fastsættelse af børnebidrag inden for 6 måneder fra den bidragsudløsende ændring i barnets forhold for at bevare retten til at få fastsat børnebidraget med tilbagevirkende kraft.

”Med virkning fra den 1. juli 2014 skal man være opmærksom på, at den ansøgningsfrist er forkortet til 2 måneder” siger advokat Louise Vigand Kryger, der har speciale i familie- og arveret. ”Hvis man ansøger senere end 2 måneder efter ændringen i barnets forhold, så vil bidraget først blive fastsat fra modtagelsen af anmodningen i Statsforvaltningen” fortsætter hun. ”Hvis man søger 3 måneder efter – og altså 1 måned ”for sent” - og man er berettiget til normalbidraget, så mister man altså 3.810 kr. (2014-niveau) på ikke at kende reglen om ansøgningsfrist” siger advokat Louise Vigand Kryger.    

Beregningen

Også reglerne om beregningen er blevet ændret fra 1. juli 2014.

”Ved afgørelser om børnebidrag vil der fremover kun blive lagt vægt på bidragsbetalers indkomst” siger advokat Louise Vigand Kryger, ” og det er heller ikke længere muligt at få fastsat et bidrag under normalbidraget, uanset bidragsbetaler indkomst er meget lav eller 0 kr. ” forsætter hun.  

Tidligere kunne der fastsættes forhøjede børnebidrag til normalbidraget + 25 % eller + 50 %, men det er heller ikke længere en mulighed.

”Fremover opererer Statsforvaltningen kun med normalbidraget, normalbidraget + 100 %, normalbidraget + 200 %, normalbidraget + 300 % og i meget sjældne tilfælde normalbidraget + 400 %. Det betyder, at indkomsttabellen som man vejledende kan slå op i på statsforvaltningens hjemmeside også er ændret, således at det nu fremgår heraf, at en bidragsbetaler der har forsørgelsespligt over 1 barn efter 1. juli 2014 skal have en indkomst på over 470.000 kr. før der kan fastsættes et forhøjet bidrag. Indkomst derunder udløser normalbidrager på kr. 1.270 (2014-niveau)” slutter advokat Louise Vigand Kryger.

Det gode råd

For yderligere informationer om børnebidrag se www.statsforvaltningen.dk, hvor der også findes ansøgningsblanketter og vejledning til indgåelse af aftaler om børnebidrag. Inden indgåelse af aftaler om børnebidrag bør man imidlertid rådføre sig med en advokat, anbefaler advokat Louise Vigand Kryger fra PARTNER Advokater.