Nu offentliggøres selskabers ejerforhold

Ejerforholdene for danske virksomheder skal fra december 2014 registreres i et online register. Dette bevirker at alle nye og eksisterende selskaber er forpligtet til at registrere deres ejere i Ejerregistret, såfremt de ejer fem procent eller mere af selskabet.

Ejerregistret er fra den 15. december 2014 klar til selskabers registreringer.

De omfattede selskabstyper er A/S, P/S, ApS og IVS, hvorfor ejeroplysninger om K/S endnu ikke er omfattet, det er dog som led i registreringens Skattelypakke foreslået, at også disse selskaber skal omfattes af forpligtelsen.

Da Ejerregistret er en del af selskabsloven, kræves en ændring af loven, som på nuværende tidspunkt behandles i Folketinget.

Offentlighed

Ejerregistret åbner for offentligheden den 15. juni 2015, hvilket giver selskaberne et halvt år til at registrere deres oplysninger.

Ejere af ihændehaveraktier, der ejer mindre en fem procent af kapital eller stemmerne i et ikke-børsnoteret selskab, bliver ligeledes forpligtet til at registrere deres besiddelser i Ejerregistret, denne del vil imidlertid ikke være åben for offentligheden.

Formålet med Ejerregistret er, at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber, samt forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.