Mindre kapitalkrav til ApS’er fra årsskiftet

Den 1. januar 2014 træder ændringer af selskabsloven i kraft, hvilket blandet andet betyder, at kapitalkrav fra anpartsselskaber nedsættes til kr. 50.000,00.

Anpartsselskaber der er stiftet før 1. april 2014, kan nedsætte sin kapital til minimum kr. 50.000,00 mod hid til kr. 80.000,00 hvis betingelserne for en kapitalnedsættelse er opfyldt.

Fremover skal der derfor kun være en kapital i et anpartsselskab på kr. 50.000,00 for at opfylde kravene til kapitalen for anpartsselskaber.

Det bliver ligeledes fra 1. januar 2014 muligt at stifte et iværksætterselskab. Et iværksætterselskab stiftes på samme måde som et anpartsselskab, men det er først muligt at stifte og få registreret et iværksætterselskab fra den 1. januar 2014.

Et iværksætterselskab er i praksis et anpartsselskab, der opbygger sin kapital gennem selskabets drift. Iværksættere kan stifte selskabet for 1 krone og derefter opbygge selskabskapitalen ved at opspare 25% af årets overskud i en særlig reserve, indtil selskabskapitalen og den særlige reserve samlet udgør mindst kr. 50.000,00, som er det nye kapitalkrav for anpartsselskaber fra 1. januar 2014.

Selskabet kan udbetale udbytte, når selskabskapitalen og reserven udgør kr. 50.000,00. Når selskabskapitalen og den særlige reserve udgør kr. 50.000,00 kan selskabet om et ord registreres til et almindelig anpartsselskab, og herefter behøver selskabet ikke længere at hedde et iværksætterselskab.

Bortset fra de særlige kapitalregler er iværksætterselskabet omfattet af de generelle krav, der gælder for anpartsselskaber. Det betyder, at der f.eks. stilles krav til iværksætterselskabets kapitalberedskab, ledelsens ansvar og åbenhed omkring selskabets forhold.

Det er blandt andet muligt at stille ledelsen til ansvar, hvis selskabets kapitalgrundlag er uforsvarligt set i forhold til virksomhedens økonomiske forpligtelser. Det bliver derfor endnu mere relevant fremover uanset, om man har et iværksætterselskab eller et anpartsselskab eller i øvrigt et andet selskab, at ledelsen i selskabet får foretaget risikoafdækning af selskabets forhold, således at risikoen er helt klar for ledelsen men også for ledelsens samarbejdspartnere.

Såfremt du ønsker at få stiftet et iværksætterselskab eller et anpartsselskab fra 1. januar 2014, kan du allerede nu rette henvendelse til din advokat for at forberede dette.