Husk at søge konfirmationsbidrag i tide

Sæsonen for konfirmanderne nærmer sig med hastige skridt. En konfirmation er ikke en billig fest, og den kan derfor for nogle familier bringe økonomiske udfordringer, især for skilsmisseforældre.

Det er ikke alle skilsmisseforældre, som kan enes om at holde en fest i fællesskab,  og i denne forbindelse dele udgifterne. Statsforvaltningen har i visse tilfælde mulighed for at fastsætte et konfirmationsbidrag – såfremt barnet ikke skal konfirmeres, kan der fastsættes et beklædningsfradrag, som er af tilsvarende størrelse. Konfirmationsbidraget er i 2016 3.471 kr., hvilket svarer til tre gang af det normale beløb, som betales i børnebidrag.

Hvordan?

En forudsætning for at søge om konfirmationsbidrag er, at en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt. Hvad det indeholder, afhænger af om forældrene har fælles forældremyndighed, eller den ene forælder har eneforældre myndighed.

Ved fælles forældremyndighed opfylder forælderen sin forsørgelsespligt, hvis denne eksempelvis holder en fest for barnet eller inviterer barnet på ferie i forbindelse med konfirmation. Hvis den ene forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt har I mulighed for selv at aftale et konfirmationsbidrag, eller at ansøge om et hos Statsforvaltningen.

Ved eneforældremyndighed vil Statsforvaltningen normalt fastsætte konfirmationsbidraget, hvis forældremyndighedsindehaveren har haft udgifter i forbindelse med konfirmationen.

Hvornår?

Ansøgningen om konfirmationsbidrag skal indsendes inden barnets konfirmation. Ansøgningen skal tidligst sendes 3 måneder før konfirmationen, og Statsforvaltningen skal senest have modtaget ansøgningen dagen før barnets konfirmation. Såfremt ansøgningen indsendes senere, mister man retten til konfirmationsbidrag.

Du kan læse mere – og ansøge – om konfirmationsbidrag på Statsforvaltningens hjemmeside.