Kommanditselskabers registrering i Det Offentlige Ejerregister

Såfremt man er en del af ledelse i et registreringpligtigt kommanditselskab, skal man huske at få registreret ejeroplysningerne i Det Offentlige Ejerregister inden d. 1. oktober 2016.

Kommanditselskaber har siden 1. juli 2016 også skulle registrere sine ejeroplysninger i Det Offentlige Ejerregister. Dette skyldes en ændring i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Grundlaget for denne lovændring er et ønske om gennemsigtighed og øget åbenhed omkring bl.a. ejerforholdene i danske selskaber. Lovændringen skal også ses som et led i skattelyaftalen fra 2014.  

Registreringspligtige kommanditselskaber skal senest foretage registrering d. 1. oktober 2016.

Konsekvensen af manglende registrering er ugentlige bøder, og disse kan pålægges ledelsen, indtil der er foretaget behørig registrering.

Læs mere om lovændringen i denne artikel http://www.partneradvokater.dk/artikler/nyt-lovforslag-har-betydning-for-de-fleste-selskaber-og-ejere-af-selskaber af Steen Witthøfft.