Kære samlevende – få nu sikret hinanden

Som ung tænker man ofte ikke over at man en dag skal dø, hvorfor udarbejdelsen af vigtige dokumenter som fx et testamente, udskydes.

Alle samlevende med fælles formue og børn, bør hurtigst muligt få styr på, hvordan den længstlevende er stillet ved førstafdødes død. Således at den længstlevende ikke står i en situation hvor denne ikke er sikret økonomisk.

Samlevende arver ikke automatisk efter hinanden, modsat hvad mange tror, dette uanset om de har fælles børn eller delt bopæl i 5 eller 20 år. Samlevende skal således have udarbejdet et testamente for derved at sikre arveret. Herudover bør man også få styr på vigtige ting, som indsættelse til beløb hos ATP, evt. oprettelse af krydslivsforsikringer, indsættelse som begunstiget på pensioner mv.