Hvad betyder formuefællesskab?

Danske Familieadvokater har netop offentliggjort, at mange danskere ikke har kendskab til de økonomiske regler i et ægteskab. Det gælder særligt reglerne bodelingen ved skilsmisse.

Når to personer giftes indtræder der automatisk formuefællesskab – også kaldet fælleseje – i ægteskabet, hvis de ikke har aftalt andet. Formuefællesskab betyder, at alt man tjener, modtager i gave, køber af aktiver osv., indgår i formuefællesskabet. Konsekvensen af dette ved en skilsmisse er, at alt hvad ægtefællerne havde før ægteskabet og har tjent eller fået indtil separations-/skilsmissebegæringen skal deles lige mellem dem.

 

Da halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, er disse regler absolut relevante for folk at have kendskab til. Danske Familieadvokaters undersøgelse viser, at 69 % af gifte danskere tror, at formuefællesskab betyder, at ægtefællerne ejer hver sin halvdel af alle fysiske ting, og at 13 % slet ikke kender betydningen af formuefællesskab. Det udgør samlet 82 % af alle gifte danskere.

 

Undersøgelsen viser endvidere, at 90 % af ægtefæller ikke har kendskab til reglerne, hvis der er gæld involveret. Ægtefæller hæfter ikke for hinandens gæld. Dog kan den ene ægtefælles gæld have indflydelse på, hvor meget den anden ægtefælle kan ”beholde” af sin formue.

 

Dette kan illustreres ved et tænkt eksempel:

 

Hvis hustruen har en samlet formue på 500.000, men en gæld på 300.000, er hendes nettoformue 200.000 kr. Hendes mand skal have halvdelen af den positive formue, og dermed 100.000 kr. Manden har derimod ikke nogle aktiver, men en gæld på 400.000 kr. Da ægtefæller ikke hæfter for hinandens gæld, betyder det ikke, at hustruen skal betale 200.000 kr., det betyder i stedet, at hun ikke modtager noget fra mandens bodel.  

 

Formuefællesskabet er ikke den bedste løsning for alle par. Det gælder særligt, hvis den ene ægtefælle har store aktiver, såsom ejendomme eller virksomheder, eller hvis den ene ægtefælle har høj gæld. I disse tilfælde anbefaler advokat Birgit Thrusholm, at man overvejer at oprette en ægtepagt. Vigtigst er, at man er opmærksom på, hvilke regler som gælder, så man kan gøre sig overvejelsen.

 

Kilde: http://www.danskefamilieadvokater.dk/da-DK/Artikler---Nyheder/Nyheder.aspx?Action=1&NewsId=155&M=NewsV2&PID=485