Husk at søge om konfirmationsbidrag i tide - der er kommet nye regler

Nu nærmer sæsonen for konfirmationer sig med hastige skridt og dermed også spørgsmålet om, hvem der skal betale for barnets konfirmation, når forældrene ikke lever sammen mere.

Hvis forældrene ikke kan blive enige om at holde fælles konfirmation for barnet og således dele udgifterne, kan Statsforvaltningen i visse situationer fastsætte konfirmationsbidrag. Hvis barnet ikke skal konfirmeres, kan der alligevel fastsættes et beklædningsbidrag af samme størrelse som konfirmationsbidraget.

Ansøgning om konfirmationsbidrag skal indleveres til Statsforvaltningen, der hvor bidragsbetaleren bor, tidligst 3 måneder før og senest dagen før barnets konfirmationsdag. Beklædningsbidrag skal søges tidligst på barnets 13 års fødselsdag og senest på barnets 15 års fødselsdag. Søges der for sent afvises ansøgningenMan skal være opmærksom på, at det er en ny regel der trådte i kraft 1. juli 2014 og derfor først rigtig får betydning for konfirmationerne i år.

Konfirmations-/beklædningsbidraget udgør i år 2015 kr. 3.423. Det er ikke længere muligt at få fastsat et forhøjet bidrag. Beløbet er skattefrit for modtageren og betaleren får fradrag for beløbet.  

Hvad har betydning for, om Statsforvaltningen vil fastsætte konfirmations-/beklædningsbidrag?

Reglerne er lidt forskellige afhængigt af, om forældrene har fælles forældremyndighed eller om den ene har forældremyndigheden alene.

Hvis der er fælles forældremyndighed, så fastsætter Statsforvaltningen ikke konfirmationsbidrag, hvis den anden forælder selv holder en fest for barnet i anledning af konfirmationen, inviterer barnet på en ferie i samme anledning eller på anden måde opfylder sin forsørgelsespligt i anledning af konfirmationen.

Hvis der derimod er eneforældremyndighed, så fastsættes der som udgangspunkt konfirmationsbidrag, hvis bidragsmodtageren har haft udgifter i anledning af konfirmationen. Hvis bidragsbetaleren også har haft udgifter til konfirmationen, tages der kun højde for disse, hvis udgifterne er aftalt mellem parterne.

Endelig kan Statsforvaltningen give afslag på fastsættelse af konfirmationsbidrag, hvis bidragsbetaler har indbetalt til en børneopsparing til dækning af udgifterne ved konfirmationen.

Inddrivelse af konfirmationsbidrag

Hvis Statsforvaltningen har fastsat konfirmationsbidrag, men bidragsbetaleren ikke betaler, så kan sagens sendes til Udbetaling Danmark, som lægger beløbet ud og selv sørger for inddrivelse hos betaleren. 

Husk at søge om konfirmationsbidrag i tide - der er kommet nye regler