HJÆLP, jeg vil skilles!

Vi befinder os i slutningen august måned, som er en af højtiderne for skilsmisse. Mange kender ikke til, hvilke regler, som finder anvendelse ift. skilsmisse og separation. Formålet med denne artikel er at give et overblik over, hvordan man bliver skilt.

En beslutning om skilsmisse kan i teorien være gensidig og fredelig. Dog medfører de fleste skilsmisser et kaos, både før, under og efter beslutningen er truffet. Dette skyldes formentlig en sammenblanding af, at følelserne er i kog og der samtidig skal træffes beslutninger om en masse praktiske ting. Der er mange forhold, som skal overvejes: Skal vi separeres først, eller skilles straks? Hvad med børnene? Hvordan skal vi fordele vores ting?

Skilsmisse eller separation?

Der er forskel på, om man bliver skilt eller separeret. En separation går typisk forud for en skilsmisse, men kan også medføre, at man vælger at blive sammen. Man kan betragte en separation som en prøveperiode, hvor det overvejes om man skal genoptage ægteskabet, eller man ønsker en skilsmisse.

Såfremt man separeres er det vigtigt, at man flytter fra hinanden inden 3 måneder efter separationen, da den ellers bortfalder. Efter 6 måneders separation har man krav på skilsmisse. 

Både skilsmisse- og separationsbegæringer skal indsendes til Statsforvaltningen, og gebyret for behandling af disse er 420 kr. Såfremt man separeres først, og efterfølgende skilles, skal man i alt betale 840 kr.

Enige eller uenige?

Det er ikke altid, at begge ægtefæller ønsker at skilles. Dog er det heldigvis ikke sådan, at man kan nægte sin ægtefælle skilsmisse, som man ser i amerikanske film.

Hvis kun en ægtefælle ønsker skilsmisse, skal denne søge om skilsmisse ved Statsforvaltning, som derefter indkalder parterne til vilkårsforhandling. Ved vilkårsforhandlinger pålægges man et gebyr på 950 kr. Processen for vilkårsforhandlinger er således, at parret tildeles en sagsbehandler, som vil forsøge at finde en fælles løsning mellem dem. Er det ikke muligt, vil sagen fortsætte for retten.

Man har direkte ret til skilsmisse uden separation hvis: Den anden part har været utro, parterne har levet adskilt i to år, den anden har udøvet grov vold mod sin ægtefælle eller sine børn, hvis der er tale om bigami eller hvis den ene part har bortført et barn til udlandet.

I de situationer hvor begge parter er enige om skilsmissen, kan parterne først og fremmest selv vælge om de vil separeres eller skilles med det samme. Såfremt parterne bliver enige om, at de vil skilles med det samme, kan dette ske ved bevilling fra Statsforvaltning uden møde fra parterne.

Hvem skal have hvad?

Bodelingen – eller fordelingen af aktiverne mellem parterne – er ikke en del af selve separations- eller skilsmisseprocessen. Uenighed om eksempelvis salg af huset behøver derfor ikke at forhindre, at parterne bliver skilt.

Bodelingen løses typisk af parterne enten i enighed eller med advokatbistand i Skifteretten

Såfremt artiklen giver anledning til yderligere spørgsmål, kan man søge svar på Statsforvaltningens hjemmeside. Man kan selvfølgelig også kontakte advokat Louise Vigand Kryger på email: LVK@partneradvokater.dk