Har du fastslagt politik om brug af e-cigaretter?

Der er blevet vedtaget lov om, at arbejdsgivere skal fastsætte en politik om brug af e-cigaretter på arbejdspladsen.

Fra d. 7. juni 2016 er det lovpligtig for arbejdsgiver at fastsætte en politik for brug af e-cigaretter på arbejdspladsen. 
Arbejdsgiver skal skriftligt udarbejde en politik, der angiver, om der må anvendes e-cigaretter på arbejdspladsen og i givet fald hvor. 
Der er ikke som udgangspunkt et generelt forbud mod anvendelse af e-cigaretter indendørs, som der er ved almindelige cigaretter, dog vil et forbud mod indendørs brug gælde for visse arbejdspladser, særligt institutioner og skoler, hvor man optager børn og unge under 18 år. Hvor der er et forbud mod indendørsbrug, skal der ikke udfærdiges en sådan politik. 
En sådan poltik skal som nævnt udarbejdes skriftlig og skal være tilgængelig for medarbejdere, brugere og besøgende. Man kan med fordel indsætte den som tillæg i sin personalehåndbog.

Vi opfordrer til at man udarbejder en politik vedr. brug af e-cigaretter på arbejdspladsen, da en overtrædelse heraf vil blive sanktioneret med en bøde.