Overvejelser om generationsskiftet - Fornuft og følelser

Det handler for mange både om følelser og fornuft, når de skal planlægge et generationsskiftet.

Hvordan får man det til at spille sammen?

Når en virksomhed skal videregives, så kan dette gøres på mange måder. Ofte skal der i et eller omfang arbejdes hen imod det punkt, hvor man føler sig godt tilpas med at overgive virksomheden. Det er derfor altid en god ide at påbegynde forberedelserne tidligt, da man på den måde nemmere kan planlægge den rette strategi, fortæller advokat Steen Witthøfft.

 

At gennemføre en sådan strategi vil ofte indebære ændringer af større eller mindre grad, og derfor risikerer man, at forløbet pludselig tager en drejning, som man ikke havde forudset. Steen Witthøft forklarer, at det her er fornuftigt med en exitstrategi, som gør, at virksomheden altid kan være salgsklar eller klar til at få en ekstern partner ind eller, at der er mulighed for blot at fortsætte virksomheden, så man altid kan komme væk fra en retning, man ikke ønsker.

 

For at man til enhver tid kan finde den rigtige exitstrategi, er det godt at have styr på jura, skat, miljøforhold, aftaler, bevillinger mv.

 

Generationsskifte omfatter dog også andre forhold, som ikke er rent teknisk og det er bl.a. hvem man ønsker, der skal drive virksomheden videre. Der kan både være tale om et familiemedlem, men det kan også være at man finder, det er bedst at virksomheden overdrages til en, der ikke er et familiemedlem. Hvem der har de bedste ledelsesmæssige kompetencer afhænger af mange forhold og selvom mange gerne ser, at virksomheden bliver i familien, kan det sagtens være den bedste løsning, at man lader en medarbejder eller måske en udenforstående tredjemand overtage virksomheden.  

 

Overordnet set kan man sige, at når det gælder generationsskifte er der utallige af måder, det kan gennemføres på. Det er derfor vigtigt, at man finder netop den strategi, man er tryg ved.

 

Partner Advokater afholder kursus d. 14.11 fra kl.17.00 - 19.00 hvor man bl.a. kommer ind på forberedelse af generationsskifte, herunder hvilken struktur, virksomheden skal have og om den som overtager virksomheden, er en person der kan succedere/indtræde i sælgers skattemæssige stilling ang. virksomheden eller om man hellere skal sælge til en udenforstående. På kurset vil der også komme indlæg om værdiansættelse. Tilmelding kan ske via email: jl@partneradvokater.dk