Arv, gave og testamente

Den 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft. Formålet med loven var en tilpasning af vores tids familiemønstre med sammenbragte børn og papirløse forhold.

Såfremt du har oprettet et testamente før den 1. januar 2008 er det en god idé, at få det gennemgået for derved at sikre, at det er i overensstemmelse med dine ønsker for fordeling af arven. 

Der er mange fordele ved oprettelse af et testamente. Med et testamente har du selv indflydelse på hvorledes arven skal fordeles, når du dør. Herudover skåner du din familie for at tage stilling hertil. Endvidere kan behandlingen af dødsboet foregå problemfrit, samt arven belastes ikke unødigt af afgifter.

Såfremt du ikke allerede har oprettet et testamente, bør du derfor overveje det.

I tilfælde hvor man ønsker at dele formue med børn, børnebørn og svigerbørn, forinden man går bort, kan dette ske ved arveforskud eller gave – uden at skulle betale afgift. Det må hertil bemærkes, at der er en øvre grænse for hvor stort arveforskud og gave må være, hvis der ikke skal betales afgift. Dette tal reguleres årligt.

Ønsker du at læse nærmere omkring gaver henvises til artiklen "Må jeg selv bestemme hvem jeg giver gaver til?".