Ansættelsesvilkår for vikarer og fastansatte skal være lige

Det blev i aprilmåned afgjort af Sø- og Handelsretten, at en kvindelig laborant ansat for en større fødevarevirksomhed, var berettiget til en godtgørelse på 10.000 kr., da hendes ansættelsesvilkår var betydeligt dårligere end de overenskomstbestemte vilkår for de fastansatte i virksomheden.

Laboranten opnåede ansættelse i virksomheden gennem et vikarbureau, og der blev ved hendes ansættelse udarbejdet en vikarbekræftelse, hvori hun fik fastsat en timeløn på 150 kr. plus feriepenge. Denne timeløn var uden egen indbetaling eller virksomhedsbidrag til hendes pension.

Vikarbureauet var ikke medlem af en overenskomst, men det var fødevarevirksomheden. Af denne overenskomst fremgik en mindsteløn på 160,33 kr. i timen med et tillæg til faglærte laboranter på 500 kr. månedligt. Endvidere fremgik en generel ret for medarbejdere til en opsparingsordning, og at medarbejdere over 20 år omfattedes af en pensionsordning.

Forskellen mellem laborantens ansættelsesvilkår og de i overenskomsten fastsatte vilkår medførte derfor, at laboranten blev ringere stillet end sine fastansatte kollegaer. Laboranten valgte derfor at anlægge sag mod vikarbureauet.

Sø- og Handelsretten afgjorde, at ligebehandlingsprincippet i vikarloven var tilsidesat, da pensions- og opsparingsordninger er omfattede af lønbegrebet i vikarloven. Dette skyldes, at vikarbureauet ikke kunne dokumentere, at laboranten ikke var ansat under ringere forhold end virksomhedens fastansatte.

Vikarbureauet havde fastsat timelønnen efter vejledning fra fødevarevirksomheden, og antog derfor, at alle tillæg var inkluderede i timelønnen. Dette forhold lagde Sø- og Handelsretten også til grund ved deres afgørelse, dog medførte vikarbureauets uvidenhed ikke, at de frifandtes for betaling af godtgørelse.

PARTNER Advokater anbefaler:

Advokat Steen Witthøft udtaler, at det ved samarbejder mellem vikarbureauer og virksomheder er vigtigt, at man iagttager vedtagne overenskomster, og at vikaren tilbydes mindst tilsvarende vilkår som virksomhedens fastansatte. Såfremt vikarbureauet havde undersøgt overenskomsten nærmere, kunne den ovenstående sag være undgået. Det er endvidere en god idé at lave en rammeaftale angående hæftelse for eventuelle krav fra vikarerne. 

Såfremt du er ansat som vikar for en virksomhed, må det anbefales, at du undersøger de fastansattes ansættelsesvilkår, således du ikke risikere at blive ringere stillet end de fastansatte.