Virksomheds berettigede bortvisning af medarbejder grundet deltagelse i Top Gear-arrangement under sygemelding

En salgskonsulent sygemeldte sig fra fredag til tirsdag, selvom han fredag aften tog på weekendtur, hvor han bl.a. deltog i et Top Gear-arrangement. Da salgskonsulenten ikke kunne dokumentere sin sygdom, anså Vestre Landsret bortvisningen som berettiget.

Fredag morgen sygemeldte en salgskonsulent sig, da han havde maveonde. Dog lagde han billeder op fra deltagelse i et Top Gear-arrangement samme aften. Salgskonsulenten var sygemeldt t.o.m tirsdag, hvor han opsøgte sin læge. Lægen vurderede, at han viste tegn på påbegyndt stress, men udarbejdede ikke en lægeerklæring.

Da salgskonsulenten ikke kunne skaffe dokumentation for sin sygemelding, bortviste virksomheden ham med den begrundelse, at han var blevet væk fra arbejdet uden at have en lovlig grund.

Dette gav Vestre Landsret virksomheden medhold i, da salgskonsulenten hverken var sygemeldt eller erklæret uarbejdsdygtig af lægen. Endvidere henviste retten til billederne på Facebook.

PARTNER Advokater A/S anbefaler:

Advokat Steen Witthøft udtaler, at virksomheder bør føre en klar politik overfor deres ansatte og deres sygefravær. Heriblandt må de nærmere retningslinjer for acceptabel og uacceptabel adfærd under sygdom, og at medarbejderne sørger for at anskaffe den nødvendige dokumentation.

Såfremt en virksomhed oplever sygemelding uden lovlig grund, således der bliver behov for bortvisning, er det nødvendigt at virksomheden agerer med den fornødne hurtighed, da domstolene stiller strenge krav hertil. 

 

Virksomheds berettigede bortvisning af medarbejder grundet deltagelse i Top Gear-arrangement under sygemelding