Ny kendelse fra Højesteret om anbefalede breve

Højesteret har for nyligt truffet afgørelse om, hvorvidt anbefalede breve kan anvendes som bevis for, at brevet er modtaget den tilsendte adresse. Højesteret fandt, at et an-befalet brev ikke var tilstrækkeligt til at dokumentere, at brevet var ”kommet frem”.

Sagens fakta:

Sagen drejede sig om en billist, som havde indsigelser til en parkeringsbøde. Parkeringsselskabet havde sendt sagen i fogedretten, og der var sendt billisten flere anbefalede breve, hvori han blev indkaldt til fogedretsmøde. Da billisten ikke havde modtaget disse breve, fordi han ikke havde afhentet dem på posthuset, blev der afsagt en udeblivelsesdom. Dette skyldes, at billisten ikke fik frembragt sine indsigelser, fordi han overså fristen i brevene.

Sagens jura:

Sagens omdrejningspunkt var om brevet var ”kommet frem”, da det er en forudsætning for, at brevets indhold får retsvirkning.

Højesteret fandt ikke, at brevet var kommet frem, når postvæsenet kun havde lagt en seddel i postkassen om, at brevet kunne afhentes på posthuset. Såfremt billisten havde hentet brevet, eller postvæsenet havde udleveret dette, havde brevet altså været kommet frem.

Sagens betydning:

Det har tidligere været den gængse opfattelse, at anbefalede breve er måden hvorpå man fører det sikreste bevis for, at brevet er kommet frem til modtageren. Dette har bl.a. stor betydning i lejesager, vedrørende påkrav, og ansættelsessager ift. opsigelse.

Højesterets kendelse ændrer på dette, og medfører, at anbefalede breve ikke længere er et tilstrækkeligt bevis.

I stedet må man som afsende sende et brev med en afleveringsattest, dermed kan man sikre sig, at brevet er et tilstrækkeligt bevis.